DaK
D a K správa s.r.o., nejlepší volba pro vaší nemovitost.
Corner

Profil:

Společnost D a K správa s.r.o. zajišťuje profesionální a komplexní správu nemovitostí podle všech platných zákonů a vyhlášek.


Naše firma působí v oblasti správy nemovitostí od roku 1991. Během této doby jsme získali mnoho dobrých zkušeností, které se snažíme v plné míře uplatňovat a neustále vylepšovat. Podařilo se nám vybudovat kvalitní profesní a kancelářské zázemí ve vlastním objektu, které slouží nejen našim zaměstnancům, ale i pro potřeby jednání s našimi klienty. Naším úkolem je udržet si dobré jméno mezi vlastníky nemovitostí a potvrdit to, že patříme mezi nejlepší firmy v oboru správy nemovitostí.


Samotná správa objektů je vedena našimi školenými pracovníky, kteří mají k dispozici nejnovějších softwarové vybaven. Z nutnosti rychlé a kvalitní údržby jsme vybudovali vlastní servisní organizaci D a K SERVIS s.r.o., která soustředí ty nejnutnější profese potřebné k pravidelné údržbě objektu. V důsledku nárůstu objemu úklidových a zahradnických prací jsme byli nuceni uzavřít exkluzivní smlouvu s firmou ES Služby s.r.o., která pro nás exkluzivně zajišťuje všechny úklidové a zahradnické služby dle přání zákazníka. Firma D a K správa s.r.o. nabízí svým klientům pdoporu v oblasti ekonomické, právní a investiční. Můžeme říci, že naše správa je vedena tak, abychom splnili náš hlavní cíl, kterým je, vaše úplná spokojenost a radost z toho, že vlastníte nemovitost spravovanou naší firmou.


Created by Webshape 2007   Design by Dr-Abe 2007